Velkommen til Barnehage- og SFO portalen.

Søknadsfrist til hovedopptak i barnehage er 1. mars

Logg inn med ID-porten for å gjøre følgende:
- Registrere ny søknad
- Endre søknad
- Svare på tilbud
- Endre type plass
- Si opp plass
- Endre kontaktopplysninger
- Svare på tildelt skoleplass (1. klasse).
Dersom du har fått tilsendt brev om tildelt skoleplass for ditt barn, skal du logge inn og følge anvisningen for å svare på tildelingen.

Har du ikke gyldig norsk fødselsnummer, ta kontakt med Værøy kommune.

Redusert foreldrebetaling
Har du lav inntekt, er det mulig å søke inntektsbasert reduksjon i foreldrebetalingen for barn i barnehage og SFO. Link til søknadsskjema: Redusert betaling barnehage